1. Bestyrer inngảr leieavtale og fastsetter leiepris
  • Leietakers ansvarshavende bekrefter/undertegner leieavtalen og er ansvarlig for leieforholdet
  • Skriftlige/avtalte leieavtaler er gjensidig bindende. Reservert lokale er en avtale og deler av leie må betales dersom abestilling skjer (selv for 2 mnd) og derav lokalet ikke blir gjort tilgjengelig for andre.
  • Full lokalleie mà betales dersom en avbestilling skjer senere enn to mảneder før leiedato.
  • Lokalleie betales pà forskudd. Ved bestilling lang tid før leiedato forfaller betaling 6 måneder før leiedato.
  • Bestyrer beregner leieprisen som betales i henhold til avtale, men senest 30 dager før leiedato (nye leietagere kan måtte betale depositum pả minst kroner 1.500,-). Leien skal betales til konto (se over), event via nettbank, med referanse til utleiedato/fakturanr. og ansvarlig leietager. Må se på betalingsløsninger
  • Leiesatsene følger gjeldende prisliste ved avtaleinngåelse
  • Ved utleie til kommersiell virksomhet avtales priser spesielt. Forskudd kan kreves.
  • Det er leietakers ansvar à følge de til enhver til gjeldende smittevernregler.


 2. Leietaker er ertatningspliktig for enhver skade og mangel pả lokale og inventar
  • Lokale og inventar skal behandles med forsiktighet. Leietager er erstatningspliktig. Oppstär skade skal bestyrer orienteres snarest.
  • Bruk av tegnestifter e.l. er forbudt. Opphenging av papirpynt, ballonger m.m avtales og bruk kun skruer som allerede er i lokalet. Alt som henges opp SKAL fjernes og man skal ikke sette spor. Lampettene kan IKKE benyttes til oppheng.
  • Ved bruk av levende lys utvises forsiktighet – unngå brann! Fakler ute skal IKKE benyttes.
  • Gardiner er lystette og kan trekkes for med snor nederst og øverst ved hver vindusrekke. Blendings-rullegardin skal IKKE benyttes
  • Scenens fremside kan benyttes. Lerret benyttes KUN ved visning. Leietagerne skal IKKE være BAK sceneteppe.


 3. Branninstruks
  • Leietakers ansvarshavende skal gjøre seg kjent med rømningsveier og slokningsutstyr. I leieperioden har han/hun ansvar for at branninstruks følges- branninstruks sier maks 120 personer i lokalet.
  • Brann må straks varsles brannvesenet over tlf. 110
  • Få ut alle som er truet av røyk og brann
  • Forsøk å slokke
  • Lukk dører og vinduer
  • Møt og informér brannvesenet når de kommer


 4. Lokalene skal forlates i ryddig stand, som de ble overtatt
  • All oppvask SKAL skylles og plasseres pà benk og trillebord. Oppvaskmaskin skal ikke benyttes av leietaker.
  • Ventilasjonsvifte for salen, med bryter i salen, slås av hvis den er brukt.
  • Søpppel komprimeres og tømmes i GJENNOMSIKTIGE søppelsekker, kastes ned i kontainer (ALDRI utenfor). Unormalt mye søppel mà eventuelt medtages av leietager. Emballasje, isopor og tomgods mà leietager ta med seg.
  • OBS; Røyking iht røykelov, benytt ASKEBEGER utendørs. Røykmaskin i lokalene er forbudt.
  • Tomgods, som glass og flasker/pant medbringes eller kastes i iglo (ALDRI utenfor) pả FORSIDEN av huset.
  • Bord (26 stk) vaskes. Bord (2 og 2 under hvert vindu, 10 på tralle) og stoler (polstrede) settes pả plass langs kortveggene, i salen, som v/ankomst.
  • Gulv feies – og grovaskes dersom det er mye søl. Normal vask er inkludert i leieprisen. Mà lokalet vaskes spesielt, vil kunde bli etterfakturert
  • Vinduer lukkes. Lys slukkes. Dører låses. Nøkler leveres pả avtalt sted.
  • Dersom regler IKKE folges vil man bli fakturert for at Velhuset mà rydde etter leietager.


 5. Leietakers ansvarshavende skal påse at det hersker orden i lokalet
  • Bestyrer har rett til ved diskré inspeksjon å påse at utleiereglementet overholdes. Avgjørelser skal følges.
  • Lokalene skal normalt være stengt og forlatt kl. 24:00. evt. til avtalt tid, frem til kl. 02:00.
  • Golia Velhus ligger i et boområde, hensyn til naboer må ivaretas.