Betingelser for leie av Golia Velhus

1. Bestyrer inngảr leieavtale og fastsetter leiepris
 • Leietakers ansvarshavende bekrefter/undertegner leieavtalen og er ansvarlig for leieforholdet
 • Skriftlige/avtalte leieavtaler er gjensidig bindende. Reservert lokale er en avtale og deler av leie må betales dersom abestilling skjer (selv for 2 mnd) og derav lokalet ikke blir gjort tilgjengelig for andre.
 • Full lokalleie mà betales dersom en avbestilling skjer senere enn to mảneder før leiedato.
 • Lokalleie betales pà forskudd. Ved bestilling lang tid før leiedato forfaller betaling 6 måneder før leiedato.
 • Bestyrer beregner leieprisen som betales i henhold til avtale, og senest 30 dager før leiedato (nye leietagere kan måtte betale depositum pả minst kroner 1.500,-).
 • Leiesatsene for private er for tiden:
  • Mandag-torsdag: 1200-2000 kroner, avhengig av antall timer.
  • Fredag og lørdag: 4000 kroner. Det koster 700 kroner ekstra for utvidet leietid frem til 02.00.
  • Søndag: 3500 kroner.
  • Oppvask: 700 kroner for inntil 30 personer, 30 kroner per kuvert for antall over 30 personer.
 • Ved utleie til kommersiell virksomhet avtales priser spesielt. Forskudd kan kreves.
 • Leien skal betales inn på bankkonto eller via Vipps, med referanse til utleiedato, leietaker og ansvarlig person.
  • Kontonummer: 9001.17.81887
  • Vipps-nummer: 831754 (Golia Velhus AS)
 
2. Leietaker er erstatningspliktig for enhver skade og mangel pả lokale og inventar
 • Lokale og inventar skal behandles med forsiktighet. Leietager er erstatningspliktig. Oppstär skade skal bestyrer orienteres snarest.
 • Bruk av tegnestifter e.l. er forbudt. Opphenging av papirpynt, ballonger m.m avtales og bruk kun skruer som allerede er i lokalet. Alt som henges opp SKAL fjernes og man skal ikke sette spor. Lampettene kan IKKE benyttes til oppheng.
 • Ved bruk av levende lys utvises forsiktighet – unngå brann! Fakler ute skal IKKE benyttes.
 • Gardiner er lystette og kan trekkes for med snor nederst og øverst ved hver vindusrekke. Blendings-rullegardin skal IKKE benyttes
 • Scenens fremside kan benyttes. Lerret benyttes KUN ved visning. Leietagerne skal IKKE være BAK sceneteppe.
 
3. Branninstruks
 • Leietakers ansvarshavende skal gjøre seg kjent med rømningsveier og slokningsutstyr. I leieperioden har han/hun ansvar for at branninstruks følges- branninstruks sier maks 120 personer i lokalet.
 • Brann må straks varsles brannvesenet over tlf. 110
 • Få ut alle som er truet av røyk og brann
 • Forsøk å slokke
 • Lukk dører og vinduer
 • Møt og informér brannvesenet når de kommer
 
4. Lokalene skal forlates i ryddig stand, som de ble overtatt
 • All oppvask SKAL skylles og plasseres pà benk og trillebord. Oppvaskmaskin skal ikke benyttes av leietaker.
 • Ventilasjonsvifte for salen, med bryter i salen, slås av hvis den er brukt.
 • Søpppel komprimeres og tømmes i GJENNOMSIKTIGE søppelsekker, kastes ned i kontainer (ALDRI utenfor). Unormalt mye søppel mà eventuelt medtages av leietager. Emballasje, isopor og tomgods mà leietager ta med seg.
 • OBS; Røyking iht røykelov, benytt ASKEBEGER utendørs. Røykmaskin i lokalene er forbudt.
 • Tomgods, som glass og flasker/pant medbringes eller kastes i iglo (ALDRI utenfor) pả FORSIDEN av huset.
 • Bord (26 stk) vaskes. Bord (2 og 2 under hvert vindu, 10 på tralle) og stoler (polstrede) settes pả plass langs kortveggene, i salen, som v/ankomst.
 • Gulv feies – og grovaskes dersom det er mye søl. Normal vask er inkludert i leieprisen. Mà lokalet vaskes spesielt, vil kunde bli etterfakturert
 • Vinduer lukkes. Lys slukkes. Dører låses. Nøkler leveres pả avtalt sted.
 • Dersom regler IKKE følges vil man bli fakturert for at Velhuset mà rydde etter leietaker.
 
5. Leietakers ansvarshavende skal påse at det hersker orden i lokalet
 • Bestyrer har rett til ved diskré inspeksjon å påse at utleiereglementet overholdes. Avgjørelser skal følges.
 • Lokalene skal normalt være stengt og forlatt kl. 24:00. evt. til avtalt tid, frem til kl. 02:00.
 • Golia Velhus ligger i et boområde, hensyn til naboer må ivaretas.